KJSO 2008
 
`

   
total글수 4598  
??????????? ?ı???? ???? ???????.
조회수 : 10, 2019-01-12 07:42:56
영리형
            
                                                                                        

                    ???ο????е??? ??????? ??????????? ????? ???????? ?????? ????????.
<br />??????? ??????????? ?? ???????????? ?????? ??????.
<br />
<br />??????? ??? ??????.
<br />?? ????? ????????? ?????????? ???? ???? ???????????? ?????? ???????? ?????? ????? ?????????.
<br />
<br />?????? ????????? ???? ???????.?????? ???????? ?????? ??????. ???????????? ?????ı??? ????? ??? 2???????? ??????????ı? ???? ???????
<br />?? ???? ??????? ???? ???????? ????? ?????????? 40???? ?????.
<br />
<br />?? ???????? ??? ?????? ????????? ???????????? ???? ?????ı??? ?????? ??????? ???ε??? ?и??? ????????????.
<br />??????? ??? ?????????? ?????? ???????? ?????? ?????. ?????? ????????? ??????????? ??????? ????????? ???? ????? ??????????.
<br />?????°??? ?????¹??????? ???? ??????????????? ????? ?????? ??????.
<br />
<br />????????????? ???????? ?????????. ???? ?????
<br />?????? ?????? ???? ??????????.
<br />????? ????? ??? ???? ?????????.
<br />
<br />??????????? ????? ??????????.
<br />?????? ?????????? ???????.
                

                            


???????? ?????????. ???? ?????? ????? ???? ???? ???????? ?????? ?????? ????? ???? ??? ????????


?????? ?????? ????? ?λ????. ??????? ???? ??????. ?????????? ???? ?븮?? ???°?. ????? ?????? ?????


??????? ????? ????? ??? ????? 6??? ??????. ??????????? ?????? ??. ?????. ??????. ????? ????? ??????


???? ????? ????? ???? ?ð? ???????? ???? ????????? ?????. ???? ?????


?? ?????? ??´? ?? ?????? ?????? ????? ?? ???? ???? ???????? ??????? ? ????? ?? ?????? ?????? ?????


????. ?????? ?????. ?????? ???????? ???? ????? ???? ???????? 3 ???? ?????? ??????? ????? ??????? ?????? ??????


???? ??????. ??????? ????? ????? ??? ????? ????????? ?????? ?????????. ?????? ????? ??????? ????


??? ?????? ??? ?????? ?????. ???? ?? ???????????????? ??? ????? ?????? ?? ??????. ?????? ???


???????? ?????? ???? ??? ?? ?? ?????? ?????????? ???? ???? ?? ???????? ?? ?????? ????.


?기 ????? ???? ?????? '?????? ???????? ?? ??????????? ?????? ??? ??????? ???????? Ŀ?? ????????? ???

            
                                                                        

                    

<span lang="KO" style="font-size: 10pt; font-family: Gulim;">???? ??????</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Gulim;">!  <span lang="KO">?츮?? ??????λ? ??? ?δ??? ??????? ??? ??????</span></span>

<span lang="KO" style="font-size: 10pt; font-family: Gulim;">??? ??????? ?????? ????? ?????? ???? ????</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Gulim;">  <span lang="KO">?????????</span>  <span lang="KO">????? ????????? ?λ? ???? ?????? ?????</span></span>

<span lang="KO" style="font-size: 10pt; font-family: Gulim;">???? ??????ı???</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Gulim;">?  <span lang="KO">???? ?????? ?????? ??????? ??? ???????? ?????</span></span>

<span lang="KO" style="font-size: 10pt; font-family: Gulim;">?????? ???? ???? ??? ?????? ??????? ?к?ν??? ??????? ?????????? ???? ?????</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Gulim;"> 5<span lang="KO">???δ???? ????? ?ø????? ????? ????????? ??????? ??????? ????? ????? ?????? ????????????δ? ???? ???????</span>... 
<span lang="KO">????</span> </span>

<span lang="KO" style="font-size: 10pt; font-family: Gulim;">?? ??? ????? ?????? ??? ???? ?????? ????????</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Gulim;">?</span>

<span lang="KO" style="font-size: 10pt; font-family: Gulim;">??? ???? ?????</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Gulim;">  <span lang="KO">???? ??????? ?????? ???? ??к????</span>
 <span lang="KO">???? ?????? ??????</span>(<span lang="KO">?????</span>,<span lang="KO">??????</span>,<span lang="KO">??????</span>,<span lang="KO">????????</span>,<span lang="KO">?????? ??????? ????? ????</span>) <span lang="KO">?? ?????? ??? ?????? ??????</span></span>

<span lang="KO" style="font-size: 10pt; font-family: Gulim;">???? ???? ?????? ????? ?????? ???? ??? ???? ???? ?????? ????? ???? ???? ???????? ??? ????? ???? ???? ?????</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Gulim;">  <span lang="KO">???? ?????? ??? ?? ??????? ????? ?????</span></span>


                

                            
링크 : 링크2
댓글댓글 : 0 인쇄 추천 목록


 
 
미래창조과학부 한국과학창의재단 (사)국제과학영재학회 복권위원회